Collings

 Industries International Co.,Ltd

能律興業國際有限公司

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ J&F

 

能律興業國際有限公司

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ J&F

TEL: 84-650-3624200       FAX: 84-650-3624201

越南平陽省土龍木市大登工業區C2-18

LÔ C2-18 KCN Đại Đăng , thị xã Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương , VN

 

E-mail:bd@jfrack.com

 

 

 

J & F

Industries International Co.,Ltd

Chuyên thiết kệ, sản xuất, lắp đặt hệ thống kệ trữ hàng trong kho, trong các cửa hàng lớn, siêu thị  .v.v..

J&F RACK   J&F KỆ